Záruka Elektromobilita – I. výzva

Projekt je podpořen z fondů EU. Cílem projektu je

  1. v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie a ČR (např. Zelená dohoda pro Evropu, Národní akční plán čisté mobility) podpořit výstavbu dobíjecích stanic a zvýšit penetraci trhu vozidly na alternativní paliva
  2. Podporu ekologie a ochrany životního prostředí

Kariéra